Nominacja na Lektora Archidiecezji Poznańskiej dla ministranta z naszej Parafii

 

Dnia 9 marca 2013 r. w kościele p.w. Świętej Trójcy w Zimnowodzie o godz. 12:00 odbyła się koncelebrowana Msza Święta, podczas której Dziekan Dekanatu Boreckiego Ks. Wojciech Szymczak udzielił uroczystej nominacji na Lektora Archidiecezji Poznańskiej.

 

Przez cztery miesiące chłopców i dziewczęta z Parafii w Zimnowodzie, Noskowie, Mchach, Borku Wlkp. i Potarzycy, przygotowywał proboszcz Parafii w Zimnowodzie, ks. Dariusz Walkowiak.

 

Lektorzy otrzymali:

  • biała albę, przepasaną na biodrach cingulum (sznurem). Alba jest symbolem czystości duszy będącej w stanie łaski uświęcającej.

  • Krzyż lektorski

  • Legitymację, która umożliwia Lektorom posługę w Kościołach całej Polski.

Uroczystość zakończyła się poczęstunkiem na plebanii w Zimnowodzie, przygotowanym przez Proboszcza tejże Parafii.

 

Z naszej Parafii na Lektora został nominowany ministrant - Bartosz Tomalka.

 

Lektor - posługa w Kościele Katolickim wiążąca się z odczytywaniem podczas Mszy świętej i nabożeństw czytań z Pisma Świętego, z wyjątkiem Ewangelii (tutaj wyjątek stanowią: Niedziela Palmowa i Wielki Piątek, kiedy lektor może odczytać Ewangelię, nie prosi wówczas kapłana o błogosławieństwo). Ponadto lektor może odczytywać modlitwę powszechną podczas liturgii. Jeśli nie ma kantora, lektor wykonuje (może zarówno odśpiewać, jak i odczytać) psalm responsoryjny. W czasie procesji na wejście może ponadto wnieść Księgę Ewangelii - Ewangeliarz.