26 marca – Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej

Powiększ obraz

Zapraszamy w dniu 26 marca br. na Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Nosków, które odbęda się w Sali Wiejskiej w Noskowie o godzinie 19.00.