Dyspensa od udziału w Eucharystii i aktualne zarządzenia

Powiększ obraz

Ze względu na wzrost liczby zakażonych oraz aktualne zarządzenia władz Rzeczypospolitej Polskiej, ks. abp Stanisław Gądecki udzielił dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Eucharystii.Dyspensa obowiązuje dla wszystkich wiernych do odwołania. Kto nie uczestniczy w Eucharystii w świątyni powinien, o ile jest do tego zdolny, przeżywać mszę transmitowaną za pośrednictwem środków społecznego przekazu.

Uczestnicząc we mszy w domu starajmy się przeżywać ją tak jak w świątyni, wykonując odpowiednie gesty, wstając i klękając w odpowiednich momentach, śpiewając wspólnie i odpowiadając głośno na modlitwy kapłana, słuchając w skupieniu Słowa Bożego oraz przyjmując Komunię świętą duchowo.

Komunia duchowa jest to akt modlitewny, którego celem jest osiągnięcie takiego zjednoczenia z Jezusem, jakie daje nam przyjmowanie Go w sakramencie Jego Ciała i Krwi, lecz poza przestrzenią sakramentalną. Składa się ona z trzech elementów: wzbudzenia wiary w realną obecność Chrystusa w Eucharystii, miłości skierowanej ku Niemu oraz pragnienia, aby Jezus zechciał duchowo wejść w nasze życie.

Ponadto wg przepisów, obowiązujących w strefie czerwonej, w naszej świątyni może w modlitwie uczestniczyć jednocześnie nie więcej niż 22 osoby. Pierwszeństwa proszę udzielić osobom, które zamówiły intencję mszalną oraz najbliższej rodzinie. Wchodząc do świątyni proszę zakrywać usta i nos oraz zachowywać bezpieczny dystans.

Abyśmy nie zostali pozbawieni dostępu do źródła Bożej łaski, w tej trudnej dla wszystkich sytuacji, będzie się odbywać dodatkowa adoracja Najświętszego Sakramentu od poniedziałku do piątku od godz. 17.00, zaś w sobotę po wieczornej mszy, jak co tydzień. Będzie to czas indywidualnej modlitwy, aby uprosić Boga o miłosierdzie dla świata i każdego z nas, obronę przed niebezpieczeństwami i potrzebną pomoc dla wszystkich, a szczególnie chorych i cierpiących, pozostających w kwarantannie oraz dla całej Służby Zdrowia i rządzących, aby podołali swoim obowiązkom.

Podczas adoracji codziennie można będzie przystąpić do sakramentów świętych, spowiedzi świętej oraz Komunii świętej, tak abyśmy wytrwali w jedności ze Zbawicielem, aż będziemy mogli powrócić do normalnego uczestnictwa w życiu wspólnoty Kościoła. Zachęcam, abyśmy nie odsunęli się zupełnie od Chrystusa, ale znajdowali odpowiedni czas, aby przyjmować z miłością Pana Jezusa oraz z ufnością polecać Panu Bogu nasze życie i przyszłość Kościoła i Ojczyzny.

Osoby, które potrzebują pomocy wobec wynikłych z obostrzeń problemów, a także posługi sakramentalnej, proszę o kontakt telefoniczny po numerem 62 740 00 59. Otaczam Was, drodzy Siostry i Bracia, modlitwą, życzę potrzebnych darów Bożej Opatrzności oraz zdrowia i serdecznie błogosławię w imię Ojca, i Syna i Ducha Świętego. Amen.

ks. Proboszcz