Dzień adoracji wieczystej – wtorek, 23 listopada

Powiększ obraz

Jutro przypada w naszej parafii dzień adoracji wieczystej. Zapraszam wszystkich Parafian do czuwania przed Chrystusem w Najświętszym Sakramencie i wyrażenia naszej wdzięczności Bogu za stałą obecność pośród nas oraz modlitwy o potrzebną opiekę dla Ojczyzny i naszej parafii. Proszę także o zachowanie zasad bezpieczeństwa.

Plan adoracji:

  • 9.00 – 10.00 ul. Sportowa, Łąkowa, Kościelna
  • 10.00 – 11.00 ul. Szkolna
  • 11.00 – 12.00 ul. Okrężna
  • 12.00 – 13.00 ul. Koźmińska
  • 13.00 – 14.00 ul. Jarocińska
  • 14.00 – 15.00 ul. Potarzycka
  • 15.00 – 16.00 ul. Polna, Parzęczew
  • 16.00 – 17.00 ul. Siedlemińska
  • 17.00 – 18.00 uczniowie SP i PP

Podczas adoracji proszę o prowadzenie wspólnej modlitwy oraz odpowiednie chwile ciszy, potrzebne dla słuchania Pana Boga i na osobistą modlitwę. Zachęcam, aby odwiedzili Chrystusa szczególnie ci, którzy w ostatnich miesiącach nie przychodzili do świątyni. Pamiętajmy też o wszystkich chorych i cierpiących, którzy pozostają na co dzień w domach, ofiarując Bogu swój krzyż. Prośmy wytrwale o potrzebne łaski, by budować Królestwo Boże na tej ziemi, gdzie Bóg nas potrzebuje i dziękujmy za wszelkie otrzymane dobro i miłość Najświętszej Trójcy, której na co dzień doświadczamy.

Z modlitwą w intencji wszystkich Drogich Parafian i błogosławieństwem dla Was

ks. Proboszcz