List pasterski przed koronacją cudownego wizerunku Matki Bożej „Uzdrowienia Chorych” w Smolicach

Powiększ obraz

Drodzy Archidiecezjanie!

Pragnę podzielić się z Wami radosną wiadomością. W odpowiedzi na moją i kustosza miejsca prośbę, Ojciec Święty Franciszek – za pośrednictwem Dykasterii ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów – obdarzył cudowny wizerunek Matki Bożej „Uzdrowienia Chorych”, którą otaczamy czcią w naszym archidiecezjalnym sanktuarium w Smolicach przywilejem koron papieskich.

Matka Boża Smolicka

Historycznie udokumentowany kult Matki Bożej w Smolicach sięga swoimi korzeniami drugiej połowy XVII wieku. Jednakże same początki tego kultu są dużo wcześniejsze. Według tradycji benedyktyni lubińscy, którzy erygowali kościół smolicki, już pod koniec XIV wieku umieścili ten obraz w ołtarzu głównym.

Smolice są naznaczone obecnością i działaniem Matki Bożej. Świadectwem tego są łaski otrzymywane tam przez pielgrzymów, którzy modlili się u stóp „Uzdrowienia Chorych” i przez Nią szukali pomocy u Jej Syna. Od niepamiętnych czasów do Matki Bożej w Smolicach przybywają pielgrzymi z okolicznych miejscowości oraz z różnych stron Wielkopolski i spoza niej. Do Kustosza sanktuarium wpływa coraz więcej świadectw cudownej opieki Matki Bożej „Uzdrowienia Chorych”.

Ruch pielgrzymkowy do Smolic doznał szczególnego odnowienia po zaborach, a następnie po II wojnie światowej. Właśnie wtedy wierni zaczęli nawiedzać Smolice, aby przed wizerunkiem Matki Najświętszej dziękować Bogu za ocalenie z zawieruchy wojennej oraz modlić się w intencji swoich bliskich, krewnych, przyjaciół i sąsiadów pomordowanych. Dzięki staraniom kolejnych proboszczów, dzień 8 września, a więc liturgiczne święto Narodzenia NMP stał się pięknym odpustem, na który zaczęły przybywać coraz to większe rzesze ludzi. Wyjątkowość tego miejsca polega na tym, że wielu pielgrzymów przybywających do sanktuarium odczuwa przemożne pragnienie przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania.

Zdając sobie sprawę, jak wielki wpływ wywierają Smolice na życie duchowe wiernych – po przedstawieniu mi wielu świadectw cudownych uzdrowień – dnia 29 października 2014 roku podjąłem decyzję o ustanowieniu kościoła parafialnego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Smolicach Diecezjalnym Sanktuarium „Matki Bożej Uzdrowienia Chorych”.

Diecezjalne przygotowanie do koronacji

W ten proces wpisuje się koronacja czyli liturgiczny, uroczysty akt nałożenia na wizerunek Matki Bożej  wotum w postaci korony, nawiązując w ten sposób do biblijnego obrazu Maryi w chwale niebieskiej. „Potem wielki znak ukazał się na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu” (Ap 12,1). Jest to zatem przypomnienie istniejącej od dawna, choć często przez ludzi zapominanej prawdy wiary o królewskiej godności Maryi (KK, 59). Ludzka koronacja niczego nie dodaje chwale Maryi, ale pomaga nam, ludziom, skierować nasze dążenia ku niebu, ku celowi naszej ziemskiej wędrówki.

W związku z otrzymanym papieskim przywilejem wybrałem datę 9 września 2023 roku na dzień koronacji, tj. właśnie na czas dorocznego odpustu, odbywającego się w smolickim sanktuarium.

W związku z tym – począwszy od pierwszej adwentowej soboty, dnia 3 grudnia 2022 roku – Kościół Poznański rozpocznie Nowennę, która pomoże mu w przygotowaniu się na dzień koronacji. Przygotowaniu temu będzie towarzyszyło hasło: „Z Maryją w nowe czasy”. Nawiązuje ono do zakończonej peregrynacji kopii Jasnogórskiej Ikony w naszej archidiecezji, ponieważ ukoronowanie cudownego wizerunku Matki Bożej w Smolicach ma stać się jednym z duchowych owoców tego świętego czasu i kolejną zachętą do nawrócenia i zaproszenia Jezusa, którego Maryja wnosi w nasze życie.

Przez cały rok kopia cudownego wizerunku Matki Bożej „Uzdrowienia Chorych” będzie wędrowała po poszczególnych dekanatach naszej archidiecezji. Chorym i starszym, którzy nie będą mogli udać się osobiście z pielgrzymką do Smolic, peregrynacja ta przybliży tajemnicę Matki Bożej Smolickiej Pani. Dla innych będzie zaproszeniem do udziału w uroczystościach koronacyjnych, do nawiedzania tego sanktuarium.

W każdą pierwszą sobotę miesiąca do sanktuarium smolickiego przybędą pielgrzymki dekanalne oraz przedstawiciele ruchów, wspólnot i stowarzyszeń kościelnych. Spotkanie z Maryją „Uzdrowieniem Chorych” pomoże nam w odnowieniu świadomości grzechu, łatwo zacierającej się w sumieniach ludzi naszych czasów, oraz w uświadomieniu sobie potrzeby pokuty i powrotu do Boga w sakramencie pojednania, który jest początkiem duchowego uzdrowienia naszej duszy.

Miesiące poprzedzające dzień koronacji wykorzystajmy w naszych parafiach na pogłębienie osobistej pobożności maryjnej i „uczenie się Chrystusa od Maryi” (RVM 14). Na drodze wiary nie chodzi przecież tylko o przyswojenie sobie tego, czego uczył Chrystus, ale o nauczenie się samego Chrystusa. „Wśród istot stworzonych nikt lepiej od Niej nie zna Chrystusa; nikt nie może, tak jak Matka, wprowadzić nas w głęboką znajomość Jego misterium” (RVM 14).

W „uczeniu się Chrystusa” pomocą dla nas będzie modlitwa różańcowa, o której w szczególny sposób przypomina miesiąc październik. Rozważanie kolejnych tajemnic różańca świętego niech nam pomaga wniknąć w tajemnice Chrystusa, zrozumieć Jego orędzie i realizować je w codziennym życiu.

W czasie przygotowania do koronacji przeżywajmy z większą gorliwością nabożeństwa maryjne w naszych wspólnotach parafialnych. Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy oraz nabożeństwa w pierwsze soboty miesiąca gromadzą w naszych świątyniach wielu wiernych, którzy z zaufaniem proszą Maryję o wstawiennictwo. Będzie to doskonała okazja, aby w każdej parafii Archidiecezji Poznańskiej odprawiano nabożeństwo pierwszej soboty miesiąca. Pod Jej matczyną opieką możemy rozbudzać w sobie gorliwość w głoszeniu Ewangelii, abyśmy kierowali się jej zasadami w życiu osobistym, rodzinnym i społecznym.

Zakończenie

Gdy nazywamy Maryję „Uzdrowieniem Chorych”, tym samym wyrażamy naszą wiarę w Jej opiekę nad chorymi i cierpiącymi. Równocześnie wyznajemy naszą wiarę w to, że Jej modlitwa do miłosiernego Boga może uprościć chorym łaskę uzdrowienia na duszy i ciele.

Matce Bożej Pani Smolickiej oddajemy w ręce obecne dzieło synodalne i cały Kościół Poznański: biskupów, kapłanów, diakonów, osoby życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego, sprawę nowych powołań do służby Bożej oraz wszystkich wiernych świeckich, zwłaszcza cierpiących na duszy i ciele, oddajemy Jej także cały ten rok przygotowań i pracy duszpasterskiej.

Z pasterskim błogosławieństwem
† Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański