Mianowanie ks. Szymona Stułkowskiego

Powiększ obraz

Umiłowani Archidiecezjanie!

Z radością przekazuję Wam informację o komunikacie Nuncjatury Apostolskiej w Polsce, który otrzymałem dnia 24 maja 2019 roku. Jego treść brzmi następująco:

„Ojciec Święty Franciszek mianował ks. Szymona Stułkowskiego, rektora Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu, biskupem pomocniczym archidiecezji poznańskiej i przydzielił mu stolicę tytularną Tabalta”.

Nasz Ksiądz Biskup Nominat urodził się 21 lutego 1961 r. w Rokietnicy. Ochrzczony został 5 marca 1961 r. w parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Cerekwicy k/Poznania. Po formacji w Arcybiskupim Seminarium Duchownym i studiach na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu 15 maja 1986 r. przyjął święcenia kapłańskie.

Był wikariuszem w parafii pw. św. Marcina w Konarzewie i w parafii pw. Najświętszego Zbawiciela w Poznaniu. W latach 1994-2000 odbył studia doktoranckie z zakresu teologii pastoralnej na Uniwersytecie Wiedeńskim, uwieńczone rozprawą doktorską. W tym czasie był też wikariuszem w parafii pw. św. Antoniego w Wiedniu. W latach 2000-2001 był duszpasterzem akademickim w parafii pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Poznaniu.

W archidiecezji poznańskiej pełnił funkcję diecezjalnego duszpasterza rodzin, pracował w redakcji ogólnopolskiego miesięcznika „Katecheta”, był adiunktem na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz kierował referatem duszpasterstwa ogólnego i specjalistycznego w Kurii Metropolitalnej. Jest kanonikiem gremialnym Metropolitalnej Kapituły Katedralnej w Poznaniu.

W latach 2006-2016 był sekretarzem Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski, gdzie współtworzył program duszpasterski dla Kościoła w Polsce. Był współorganizatorem Krajowego Kongresu Parafialnych Rad Duszpasterskich. Przynależy do Stowarzyszenia Teologów Pastoralnych strefy niemieckojęzycznej, Stowarzyszenia Pastoralistów Europy Środkowowschodniej, Konferencji Dyrektorów Wydziałów Duszpasterskich strefy niemieckojęzycznej i Polskiego Stowarzyszenia Pastoralistów.

Szczególnie bliska jest mu działalność na polu misjologicznym. Od roku 2006 jest opiekunem Akademickiego Koła Misjologicznego im. Dr Wandy Błeńskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Był też diecezjalnym dyrektorem Papieskich Dzieł Misyjnych.

Od 2016 r. jest rektorem Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu.

Dzieląc się radością z nominacji biskupiej Księdza Doktora Szymona Stułkowskiego, gorąco proszę wszystkich Archidiecezjan o modlitwę w intencji Księdza Biskupa Nominata. Jednocześnie serdecznie zapraszam na uroczystość przyjęcia sakry biskupiej, która odbędzie się w Niedzielę Zesłania Ducha Świętego, dnia 9 czerwca br. o godz. 15.00 w Katedrze Poznańskiej.

Z serca wszystkim Wam błogosławię!

† Stanisław Gądecki

Arcybiskup Metropolita Poznański