Papież Franciszek wzywa Kościół do adoracji

Powiększ obraz

Podczas Mszy świętej, kończącej sesję Synodu w Rzymie, papież Franciszek wypowiedział znaczące słowa, które przypominają o tym, co w życiu chrześcijanina jest najważniejsze.

Papież wezwał do powrotu do adoracji, która powinna być centralnym punktem dla duszpasterzy. ,,Każdego dnia poświęcajmy czas na zażyłość z Jezusem Dobrym Pasterzem przed tabernakulum. Niech Kościół będzie adorujący: w każdej diecezji, w każdej parafii, w każdej wspólnocie niech Pan będzie adorowany! Ponieważ tylko w ten sposób zwrócimy się do Jezusa, a nie do samych siebie; ponieważ tylko poprzez adorujące milczenie Słowo Boże zamieszka w naszych słowach; ponieważ tylko przed Nim zostaniemy oczyszczeni, przemienieni i odnowieni ogniem Jego Ducha. Bracia i siostry, adorujmy Pana Jezusa!” – mówił. (cytat wg: https://www.vaticannews.va)

To trafiające do serca wezwanie, wpisuje się w aktualne wydarzenia w naszej parafialnej wspólnocie. Od prawie dwóch miesięcy świątynia otwarta jest w czwartek dla wszystkich i odbywa się adoracja Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Dodatkowo dzień dorocznej adoracji, którą w ciągu roku podejmują kolejne parafie naszej Archidiecezji, przypada w najbliższy czwartek. Dostrzegamy, jak bardzo Bogu zależy, byśmy byli z Nim jedno, gdy daje nam Siebie w Najświętszej Eucharystii, czego uczniowie Jezusa mieli świadomość od chwili Ostatniej Wieczerzy.

Przyjmijmy sercem zaproszenie naszego Pana, prosto wyrażone przez papieża Franciszka. Nie powinniśmy łatwo rezygnować, ani tym bardziej lekceważyć miłości Boga, który troszczy się o nasze życie i zbawienie. Niech czas adoracji corocznej będzie krokiem, który zbliży nas do Pana i rozpali serca głębokim pragnieniem, by zawsze być z Nim i braćmi zjednoczonym, by On kształtował nas ku świętości i wskazywał, jak spełniać wolę Ojca niebieskiego w przestrzeni parafialnej oraz osobistym życiu.

Niech Jezus pobłogosławi Was, gdy przyjdziecie oddać Mu cześć i chwałę. Proszę dostosować czas spotkania ze Zbawicielem do swoich obowiązków zawodowych, szkolnych czy rodzinnych, by nikogo nie zabrakło na wspólnym czuwaniu. Proszę, aby rodzice i dziadkowie zadbali, aby najmłodsi również przybyli do świątyni.

Ramowy plan adoracji:

  • 9.00 – 10.00 Koźmińska, nry nieparzyste
  • 10.00 – 11.00 Koźmińska, nry parzyste
  • 11.00 – 12.00 Jarocińska
  • 12.00 – 13.00 Potarzycka, Polna i Parzęczew
  • 13.00 – 14.00 Sportowa, Kościelna, Łąkowa i Siedlemińska
  • 14.00 – 15.00 Szkolna, nry nieparzyste
  • 15.00 – 16.00 Szkolna, nry parzyste
  • 16.00 – 17.00 Okrężna, nry nieparzyste
  • 17.00 – 18.00 Okrężna, nry parzyste