Plan rekolekcji parafialnych – nasza paschalna droga

Powiększ obraz

Mija już rok od przeżytych w naszej parafii misji świętych, a zarazem kolejny rok naszego życia i drogi, jaką zmartwychwstały Zbawca prowadzi nas ku życiu wiecznemu.Często jesteśmy tak bardzo pochłonięci codziennymi zajęciami i problemami, że trudno nam podjąć głębszą refleksję nad podstawową prawdą, którą objawia nam Jezus, nie tylko nauczaniem, ale przede wszystkim swoim zmartwychwstaniem i zwycięstwem nad śmiercią. Stąd Kościół zachęca nas do odnowienia swego serca, szczególnie w źródle sakramentów świętych, do którego mamy dostęp na co dzień, ale również podczas rekolekcji, jakie są okazją do głębszego niż zwykle spotkania z Bogiem i rozważania Jego nauki, byśmy mogli wzrastać w wierze i świętości, aż dojdziemy do obiecanego dziedzictwa dzieci Bożych.

Rozwój duchowy wymaga od każdego z nas pracy nad sobą, by przyjąć i wypełnić jak najlepiej wolę Ojca. Możemy to czynić na wzór Jezusa, jeśli budujemy żywą więź z Bogiem, który kocha nas i chce nam pomagać w drodze ku Niebu. Stąd Bóg daje nam siebie już teraz, nie musimy czekać na daleką przyszłość, ani jakiś nieokreślony lepszy moment, aby powierzyć Mu siebie. Chrystus obiecał, że pozostanie z nami, aż do skończenia świata. Żywy i prawdziwy króluje między nami w świątyni w Najświętszym Ciele i Krwi, ale jeszcze bardziej wypełnia swe Słowo, gdy jednoczy się z nami i karmi sobą, by królować w naszych sercach i udzielać Bożego życia.

Zapraszam każdego z Was, drodzy Parafianie, by na nowo odkrywać Bożą Miłość, zachwycić się łaskawością Chrystusa, który uniża się dla nas, by wywyższyć ku radości Nieba. Odpowiedzmy życzliwie na Jego zaproszenie, gdyż Jezus chce spotykać się z nami, zasiąść do wspólnej wieczerzy i udzielić żywej wody, abyśmy już nie pragnęli tego, co nie daje życia. Niech pomogą nam w tym nadchodzące rekolekcje. Módlmy się żarliwie za głosicieli Bożego Słowa i siebie nawzajem, a miłosierny Bóg odpowie wg swej świętej woli i łaskawości.

Plan renowacji misji świętych

Sobota, 22 kwietnia

 • 18.00 msza z nauką rekolekcyjną
 • 20.00-21.00 adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie (2045 dziesiątka różańca, apel jasnogórski)

Niedziela, 23 kwietnia

 •   8.30 msza z nauką rekolekcyjną
 • 11.00 msza z nauką rekolekcyjną
 • 17.00 projekcja filmu „Żywy” w Domu Parafialnym

Poniedziałek, 24 kwietnia

 •   9.00 msza z nauką rekolekcyjną
 • 18.00 msza z nauką rekolekcyjną
 • 20.00-21.00 adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie (2045 dziesiątka różańca, apel jasnogórski)

Wtorek, 25 kwietnia

 •   9.00 msza z nauką rekolekcyjną
 • 18.00 msza z nauką rekolekcyjną
 • 20.00-21.00 adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie (2045 dziesiątka różańca, apel jasnogórski)

Środa, 26 kwietnia

 •   9.00 msza z nauką rekolekcyjną
 • 17.00 adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie
 • 18.00 msza z nauką rekolekcyjną

Okazja do spowiedzi świętej codziennie przed każdą mszą św.

W środę złożymy ofiary na działalność Katolickiej Fundacji „Rozraduj się w Panu”.

 

Plan rekolekcji dla uczniów Szkoły Podstawowej

Poniedziałek, 24 kwietnia

 • Klasy I – IV: 12.45 – 13.30 nauka w kościele
 • Klasy V – VIII: 13.45 – 14.30 nauka w kościele

Wtorek, 25 kwietnia

 • Klasy I – IV: 12.45 – 13.30 nauka w kościele
 • Klasy V – VIII: 13.45 – 14.30 nauka w kościele

Środa, 26 kwietnia

 • Wszystkie klasy: 12.00 wyjazd ze szkoły do parafii św. Marcina w Jarocinie
 • msza św. z nauką na zakończenie rekolekcji
 • powrót do Noskowa ok. 14.15