Podziękowanie z Fundacji „Redemptoris Missio”

Powiększ obraz

Z fundacji „Redemptoris Missio” otrzymaliśmy podziękowanie za udział w tegorocznej akcji „Opatrunek na ratunek”. Dzielenie się z bliźnimi w potrzebie to wspaniały dar serca. Ufam, że będziemy potrafili jeszcze niejeden raz wspomóc dzieło misyjne i tych, którzy w imię Chrystusa podjęli służbę w dalekich krajach, wyrażając w ten sposób jedność we wspólnocie Kościoła i włączając się w dzieło ewangelizacji.