Porządek mszy świętych

Powiększ obraz

Msze święte w niedziele oraz dni powszednie będą sprawowane wg normalnego porządku. Starajmy się zachować wszystkie zalecenia bezpieczeństwa osób, które przychodzą na modlitwę do świątyni, czyli siadać niekoniecznie na swoich stałych miejscach, lecz zachowując bezpieczną odległość. Bezwzględnie należy przestrzegać ilości osób w świątyni, która nie może przekraczać 50 osób.

Główne wejście do kościoła otwarte jest od godz. 8.00 do wieczornej liturgii, abyśmy mogli nawiedzić Chrystusa, oddając cześć naszemu Bogu i Zbawcy. Od poniedziałku do piątku odbywa się adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 17.00, w sobotę zaś po wieczornej liturgii do godz. 20.00. To szczególna w tym trudnym okresie okazja, by spotkać się z Bogiem twarzą w twarz w indywidualnej modlitwie. Ufam, że wszyscy jednoczymy się w modlitwie różańcowej, codziennie o godz. 20.30, o powstrzymanie epidemii oraz potrzebne nam łaski. Zachęcam także do uczestnictwa w mszach, transmitowanych w radio i telewizji oraz przyjmowania Komunii św. duchowo.

Podczas adoracji można jeszcze korzystać ze spowiedzi św. z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Posługę sakramentalną dla chorych w domach, a także inne sprawy wymagające pomocy kapłańskiej, czy też potrzeby pomocy w ważnych sprawach (np. potrzebnych zakupach żywności, leków w przypadku osób starszych, samotnych) proszę zgłaszać telefonicznie pod nr 62 740 00 59.

Modląc się za Was wszystkich i prosząc dla każdego o potrzebne łaski oraz zdrowie i obronę przed zarażeniem, dziękuję serdecznie za odpowiedzialność i dyscyplinę oraz dochowanie zaleceń służb państwowych, co pomaga zmniejszyć zagrożenie epidemiczne. Dziękuję także za każdy gest wzajemnej dobroci i życzliwości wobec naszych sąsiadów, osób potrzebujących, ofiarowaną modlitwę oraz duchowe wsparcie i wszystko, co jest znakiem szacunku dla Boga i miłości bliźniego.

Niech Was Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i niech Was obdarzy swoim pokojem!

ks. Proboszcz