Słowo ks. abpa Stanisława Gądeckiego przed zakończeniem peregrynacji obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej

Powiększ obraz

Umiłowani Archidiecezjanie!

Dokładnie 18 maja 2019 roku powitaliśmy bardzo uroczyście kopię Cudownej Ikony Jasnogórskiej w naszej archidiecezji i tym samym rozpoczęliśmy błogosławiony czas nawiedzenia Matki Bożej we wszystkich parafiach Archidiecezji Poznańskiej, któremu towarzyszyło hasło: „Z Maryją w nowe czasy”.

Nie spodziewaliśmy się wówczas, że ten święty czas zostanie naznaczony i dotknięty wybuchem pandemii koronawirusa, która w sposób diametralny zmieniła nasze funkcjonowanie, dotknęła nas bólem i cierpieniem spowodowanym śmiercią wielu ludzi, w tym naszych bliskich, krewnych i znajomych.

Byliśmy zmuszeni kilka razy zawiesić czas peregrynowania Matki Bożej. Było to spowodowane troską o zdrowie i życie wiernych i kapłanów oraz solidaryzowaniem się z wszystkimi, którzy zostali dotknięci zakażeniem, pobytem w szpitalu i znacznymi restrykcjami.

Pan Bóg pozwolił nam dokończyć nawiedzenie. Matka Boża w znaku Ikony Jasnogórskiej odwiedziła wszystkie 415. parafii naszej archidiecezji, kościoły rektoralne, męskie i żeńskie domy zakonne oraz więzienia w Rawiczu, Wronkach i Poznaniu.

Pragnę serdecznie podziękować wszystkim wiernym, siostrom zakonnym, kapłanom diecezjalnym i zakonnym za modlitwę, trwanie przy Jezusie i Jego Matce w wielu godzinach czuwania, za liczny udział we Mszach Świętych powitania oraz nocnych pasterkach we wspólnotach parafialnych i zakonnych, za przepiękne dekoracje i wielkie świadectwo wiary, którego nieustannie byliśmy świadkami.

W sobotę i niedzielę, dnia 8 i 9 stycznia 2022 roku uroczyście pożegnamy Ikonę Jasnogórską, która następnie rozpocznie nawiedzenie w Archidiecezji Gnieźnieńskiej.

8 stycznia 2022 roku o godzinie 20.00 z kościoła pw. św. Małgorzaty na poznańskiej Śródce wyruszy uroczysta procesja, która mostem biskupa Jordana przeprowadzi Jasnogórską Ikonę do katedry poznańskiej, w której o godzinie 21.00 będziemy się modlić w czasie Apelu Jasnogórskiego, a po jego zakończeniu rozpocznie się Kana Galilejska Młodych, wspólna modlitwa i śpiew animowany przez Chór i Orkiestrę Jordan.

O północy z soboty na niedzielę, dnia 9 stycznia sprawowana będzie w Bazylice Archikatedralnej uroczysta Pasterka Maryjna w intencji o dar nowych, licznych i świętych powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych.

Przez całą noc, aż do godziny 7.30 rano, katedra będzie otwarta, aby każdy wierny mógł przyjść i czuwać przy Matce Najświętszej.

Do wzięcia udziału w tych wydarzeniach, zwłaszcza w Maryjnej Pasterce i nocnym czuwaniu serdecznie wszystkich zapraszam.

W niedzielę, 9 stycznia 2022 roku o godzinie 8.00 w katedrze będzie celebrowana Eucharystia z udziałem członków Żywego i Nieustającego Różańca, natomiast na godzinę 10.00 serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy duszpasterstwa mężczyzn, zwłaszcza nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej.

Centralnym punktem pożegnania Ikony Nawiedzenie będzie uroczysta Eucharystia sprawowana o godzinie 12.00 w katedrze poznańskiej z udziałem Księży Biskupów i przedstawicieli wszystkich dekanatów Archidiecezji Poznańskiej. Wszyscy będą mogli łączyć się we wspólnej modlitwie przez transmisję telewizyjną w TVP Poznań. Na placu przed katedrą zostanie ustawiony telebim.

Na zakończenie Mszy Świętej dokonamy poświęcenia kamienia węgielnego pod budowę nowej świątyni – wotum za nawiedzenie naszej archidiecezji – pw. Błogosławionego Stefana Wyszyńskiego w Skórzewie.

Proszę również, aby ofiary zbierane podczas Mszy Świętych, w niedzielę, dnia 9 stycznia 2022 w całej Archidiecezji Poznańskiej były przekazane na rzecz budowy nowej świątyni, naszego wotum i podziękowania za błogosławiony czas nawiedzenia, wszystkie łaski i cuda, które przez wstawiennictwo Królowej Polski otrzymaliśmy od Wszechmogącego Boga.

Z serca wszystkim błogosławię i przyzywam wstawiennictwa naszej Matki i Królowej.

 † Stanisław Gądecki

Arcybiskup Metropolita Poznański