Święto Miłosierdzia Bożego

Powiększ obraz

Dziś przeżywamy szczególną radość spotkania z Jezusem Miłosiernym. Modliliśmy się o ten dar Bożego Miłosierdzia dla nas i całego świata w nowennie, która trwała od Wielkiego Piątku.

W święto, ustanowione przez św. Jana Pawła II, które jest spełnieniem pragnienia Jezusowego Serca, chcemy zbliżyć się szczególnie do zdroju łaski i życia, tym bardziej, że Zbawiciel obiecał nieprzebrane skarby łask ludziom, którzy ze skruszonym sercem będą modlić się, uciekając do Bożego Miłosierdzia. Możemy uzyskać nie tylko przebaczenie swoich grzechów, ale też uprosić darowanie kar, jakie za popełnione winy musielibyśmy odpokutować po śmierci.

O te łaski możemy prosić łącząc się duchowo, uczestnicząc w transmisjach poprzez media, ale też w naszej świątyni, która będzie otwarta w godzinie miłosierdzia, czyli od 15.00 do 16.00. Podczas adoracji będziemy mogli spotkać się z żywym Chrystusem, obecnym w Najświętszym Sakramencie i z ufnością zawierzyć Mu siebie.

Jezu, ufam Tobie!