Dzień adoracji wieczystej – poniedziałek, 23 listopada

Powiększ obraz

Jutro przypada w naszej parafii dzień adoracji wieczystej. Zapraszam wszystkich Parafian do czuwania przed Chrystusem w Najświętszym Sakramencie i wyrażenia naszej wdzięczności Bogu za stałą obecność pośród nas oraz zawierzenia naszego życia, rodzin i całej wspólnoty, a także modlitwy o ustanie pandemii. Proszę o zachowanie zasad bezpieczeństwa.

Plan adoracji:

  • 10.00 – 11.00 ul. Jarocińska
  • 11.00 – 12.00 ul. Siedlemińska
  • 12.00 – 13.00 ul. Potarzycka
  • 13.00 – 14.00 ul. Łąkowa, Parzęczew
  • 14.00 – 15.00 ul. Sportowa, Kościelna, Polna
  • 15.00 – 16.00 ul. Szkolna
  • 16.00 – 17.00 ul. Okrężna
  • 17.00 – 18.00 ul. Koźmińska

Podczas adoracji proszę o prowadzenie wspólnej modlitwy oraz odpowiednie chwile ciszy, potrzebne dla słuchania Pana Boga i osobistą modlitwę. Zachęcam, aby odwiedzili Chrystusa szczególnie ci, którzy w ostatnich miesiącach nie przychodzili do świątyni. Potrzebujemy wszyscy znów spojrzeć w serce naszego Pana i Króla, wzmacniając siły do wypełniania naszego powołania, szczególnie w czasie tak trudnych doświadczeń, choroby, osamotnienia czy pożegnania z osobami, którzy przez śmierć przeszli do życia wiecznego. Postarajmy się, jeśli tylko pozwalają nam siły i zdrowie, choć kilka minut spędzić na modlitwie z Chrystusem, okazując Mu należną cześć i dając znak, że chcemy z Nim żyć i wytrwale dążyć do wiecznego Królestwa, przygotowanego dla nas od założenia świata.

O godz. 11.00, 13.00, 15.00 i 17.00 będzie dodatkowa możliwość, by przyjąć Pana Jezusa w Komunii świętej.

Z modlitwą w intencji wszystkich Drogich Parafian i błogosławieństwem dla Was

ks. Proboszcz