Dzień adoracji wieczystej – środa, 23 listopada

Powiększ obraz

Dziś przeżywamy w naszej parafii dzień adoracji wieczystej. Zapraszam wszystkich Parafian do czuwania przed Chrystusem w Najświętszym Sakramencie i wyrażenia naszej wdzięczności Bogu za stałą obecność pośród nas oraz modlitwy o potrzebne łaski dla naszej wspólnoty parafialnej. Czas na spotkanie z Bogiem i modlitwę proszę dostosować do codziennych obowiązków i zajęć zawodowych i rodzinnych, aby nie zabrakło nas w tym szczególnym dniu.

Przez cały dzień otwarte jest do świątyni boczne wejście.

Plan adoracji:

  • 9.00 – 10.00 ul. Koźmińska
  • 10.00 – 11.00 ul. Jarocińska
  • 11.00 – 12.00 ul. Potarzycka
  • 12.00 – 13.00 ul. Polna, Parzęczew
  • 13.00 – 14.00 ul. Siedlemińska
  • 14.00 – 15.00 ul. Sportowa, Łąkowa, Kościelna
  • 15.00 – 16.00 ul. Szkolna
  • 16.00 – 17.00 ul. Okrężna
  • 17.00 – 18.00 uczniowie SP i PP

Podczas adoracji proszę o prowadzenie wspólnej modlitwy oraz odpowiednie chwile ciszy, potrzebne dla słuchania Pana Boga i na osobistą modlitwę. Zachęcam, aby odwiedzili Chrystusa szczególnie ci, którzy w ostatnich miesiącach nie przychodzili do świątyni, aby otworzyć swoje serce i zaprosić do siebie Zbawiciela. On, podobnie jak do Zacheusza, chce przychodzić i do nas, jeżeli tylko damy Bogu szansę i przyjmiemy Go z radością do swej duszy oraz swego domu.

Pamiętajmy też o wszystkich chorych i cierpiących, którzy nie mogą przybyć do świątyni, ale z ufnością ofiarują Bogu swój krzyż. Prośmy wytrwale o potrzebne łaski, by budować Królestwo Boże na naszej ziemi, gdzie Bóg nas potrzebuje i dziękujmy za wszelkie otrzymane dobro i miłość Najświętszej Trójcy, której na co dzień doświadczamy.

Z modlitwą w intencji wszystkich Drogich Parafian i błogosławieństwem dla Was

ks. Proboszcz