Nowy parking przy naszej świątyni

Powiększ obraz

W ostatnim dniu roku z radością przekazuję wiadomość o ukończeniu budowy parkingu dla wiernych, którzy przybywają do naszej świątyni. Zyskaliśmy w ten sposób dodatkowe miejsca, by wygodniej poruszać się i korzystać z przestrzeni, otaczającej nasz piękny kościół. Do placu parkingowego prowadzi tez odpowiednio wyrównana i utwardzona droga dojazdowa. Jednocześnie został uporządkowany teren za Domem Parafialnym. Mam nadzieję, że ta inwestycja jest kolejnym krokiem w odpowiednim zagospodarowaniu terenu naszej parafii i że będzie dobrze służyć parafianom i gościom.

W imieniu całej naszej wspólnoty bardzo dziękuję za podjęcie inicjatywy, opracowanie koncepcji i sprawne wykonanie prac panom Romanowi i Norbertowi Wesołkom, wraz z wszystkimi pracownikami.

Przy tej okazji uprzejmie proszę kierowców o kulturę jazdy i parkowanie w sposób umożliwiający innym dojazd na parking oraz swobodne pozostawienie pojazdu. Od nas zależy, ile aut będzie można zaparkować na tym dość sporym placu. Proszę, aby nie zastawiać drogi dojazdowej i nie wjeżdżać samochodem, również podczas manewrowania, na tereny zielone. Kilka miejsc, które pozostają dostępne na placu przed świątynią, na końcu ul. Kościelnej, proszę pozostawić dla osób z niepełnosprawnością, którzy nie mogą swobodnie się poruszać, aby ułatwić im dotarcie na nabożeństwo.

ks. Proboszcz