Oczekujemy na nawiedzenie Matki Bożej – program uroczystości

Powiększ obraz

Przez ostatnie miesiące podjęliśmy wiele duchowych przygotowań do spotkania z Maryją, która przybędzie w niedługim już czasie do naszej parafii, w świętym znaku Ikony Jasnogórskiej.

Powitaliśmy Ją, wraz z pasterzami i wiernymi naszej Archidiecezji, uczestnicząc 18 maja w radosnej uroczystości w Poznaniu. Gorliwie modlimy się o owoce spotkania z naszą Matką, która przynosi nam z miłością Jezusa, Zbawiciela i Przyjaciela człowieka. Serdecznie zapraszam wszystkich Parafian, by już teraz zapoznać się z programem nawiedzenia oraz zaplanować udział w tym wielkim i niepowtarzalnym wydarzeniu, które jest szansą od Boga, abyśmy przyjęli dary, jakich chce On udzielić swoim dzieciom. Nieustannie modli się o to Maryja, najlepsza Matka i Opiekunka naszego Narodu i Kościoła świętego.

Plan ostatnich dni przygotowania i doby nawiedzenia obejmuje:

Z nadzieją, że Maryja uprosi hojne Boże błogosławieństwo dla naszej parafialnej rodziny i modlitwą za każdą i każdego z Was.

ks. Proboszcz