Podziękowanie dla Parafian

Powiększ obraz

Serdecznie dziękuję wszystkim Parafianom za piękne i pobożne przeżywanie uroczystości Nawiedzenia Matki Bożej Jasnogórskiej: najpierw za wszystkie wykonane prace, by wspólnie udekorować trasę przejazdu, za wspaniale ustrojone domy, powitalne bramy oraz przystrojenie świątyni. Nasza wieś i świątynia wyglądały przepięknie, dzięki poświęceniu i wzorowej współpracy wielu ludzi. Szczególne podziękowanie należy się p. Jerzemu Frątczakowi za ogromne zaangażowanie w koordynacji prac i poświęcony czas, aby dopiąć to dzieło na ostatni guzik, oraz dziewczętom z Caritasu, które wytrwale przez wiele tygodni, pomagały w rozprowadzeniu potrzebnych nam materiałów dekoracyjnych i pamiątek Nawiedzenia.

Dziękuję również całej asyście procesyjnej, delegacjom niosącym Obraz i witającym Matkę Bożą, służbie liturgicznej, Parafianom prowadzącym modlitwy, zwłaszcza grupie młodzieży, która pięknie przygotowała czuwanie przy Obrazie, i każdemu z Was, kto swym zaangażowaniem i współpracą przyczynił się, aby to niezwykłe, historyczne wydarzenie przebiegało tak dostojnie i godnie.

Specjalne podziękowanie należy się naszym Strażakom za asystowanie Matce Bożej podczas przejazdu z parafii w Górze, procesji do świątyni i podczas nocnego czuwania parafian oraz bezpieczne kierowanie ruchem, organizację parkingów i ręce gotowe do działania, tam gdzie potrzeba.

Dziękuję nieocenionej ekipie z kuchni, za przygotowanie kolacji dla ks. Biskupa i przybyłych na uroczystość kapłanów, za oddanie, cierpliwość i wytrwałą pracę, a także Parafianom, którzy ofiarowali z tej okazji dary stołu. Zaś dziewczętom z Caritasu za całodzienną służbę w naszej kawiarence, aby goście przybywający do Maryi mogli odpocząć przy kawie.

Na koniec dziękuję też p. Stanisławowi za służbę przy organach i prowadzenie wspólnego śpiewu i chórowi Parafian, który włożył wiele pracy i serca, aby Maryję jak najpiękniej pochwalić. Dziękuję również p. kościelnemu Jerzemu, wraz z pomocnikami, za ogrom prac, włożonych w przygotowanie ołtarza, świątyni i otoczenia, jaką na co dzień podejmują, by ta przestrzeń naszej wsi zawsze prezentowała się wyjątkowo. Wszystkim niech Bóg odpłaci hojnymi łaskami, a Maryja czuwa nad Wami!

ks. Proboszcz