Pielgrzymka do Matki Bożej Pocieszenia

Powiększ obraz

W niedzielę kończącą wakacje, 1 września, po raz pierwszy wyruszyła z naszej parafii, piesza pielgrzymka do Goliny, na główną uroczystość odpustową ku czci Matki Bożej Pocieszenia. W drogę, pod przewodnictwem ks. Proboszcza, udało się 15 pielgrzymów.

Polnymi drogami i przez las, w gorących promieniach słońca, podążaliśmy na spotkanie z Bogiem, by za wstawiennictwem Matki Chrystusa ofiarować Mu swoje życie i wszystkie sprawy, jakie nosimy w sercach. W tym ważnym dniu, w 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej, modliliśmy się też na różańcu za Ojczyznę, Kościół święty, za naszą parafię i wszystkie rodziny.

Na tę uroczystość, już od lat, przybywają piesze pielgrzymki z Jarocina, Siedlemina, Witaszyc. Serdecznie powitał naszą grupę ks. Janusz Pytlik, proboszcz i kustosz sanktuarium, ciesząc się, że również pielgrzymi z Noskowa pierwszy raz pieszo dotarli do Maryi. Najbardziej dumni byli nasi najmłodsi, którzy bardzo dzielnie z rodzicami przebyli całą trasę. W południe rozpoczęła się suma odpustowa, której przewodniczył ks. kan. Jarosław Gzik, proboszcz z Żerkowa. Nasz proboszcz koncelebrował tę mszę św. w intencji parafian.

Wszyscy, którzy przybyli na odpust, z podziwem spoglądali na piękny ołtarz w golińskiej świątyni, z obrazem Najświętszej Maryi Panny, który został niedawno wyremontowany dzięki staraniom i wytrwałej pracy ks. Proboszcza, parafialnej wspólnoty, oraz przybywających pielgrzymów, wspierających to dzieło modlitwą i ofiarami. Mamy nadzieję, że za rok znów powrócimy na szlak, podziękować Matce Bożej za Jej miłość i opiekę, i że pielgrzymkowa wspólnota będzie rosnąć, byśmy z zapałem razem dążyli do Nieba.