Wizytacja kanoniczna w naszej Parafii

Powiększ obraz

W piątek – 25 maja 2018 r. przeżywaliśmy w naszej parafii wizytację kanoniczną. Naszą Parafię odwiedził Ksiądz Biskup Zdzisław Fortuniak.

Biskup przybył do naszej parafii o godz. 10:30 i udał się na cmentarz parafialny, aby wraz z wiernymi pomodlić się za wszystkich zmarłych Parafian.

Po wizycie na cmentarzu Ksiądz Biskup w towarzystwie Księdza Proboszcza Jarosława Kaczmarka udał się do Szkoły Podstawowej w Noskowie, gdzie wysłuchał programu artystycznego w wykonaniu dzieci, a następnie skierował naukę do całej społeczności szkolnej oraz spotkał się z dyrektorem i pracownikami szkoły.

Następnie Ksiądz Biskup dokonał wizytacji biura parafialnego, podczas której sprawdził i podpisał wszystkie parafialne księgi oraz kronikę parafialną. W dalszej części wizytacji Ksiądz Biskup udał się z odwiedzinami do domu jednego chorego w naszej Parafii.

O godz. 16.00 Ksiądz Biskup spotkał się w kościele z następującymi grupami parafialnymi: Matki Różańcowe, Ojcowie Różańcowi, Ministranci, Lektorzy, Szafarze Komunii Św., Parafialny Zespół Caritas, Młodzieżowe Koło Caritas oraz Chórek dziewczęcy. Podczas spotkania przedstawiciele  poszczególnych grup dokonali prezentacji prowadzonej przez nich działalności religijnej i kulturalnej oraz wysłuchali słowa Księdza Biskupa skierowanego indywidualnie do każdej z grup.

Kolejnym punktem programu wizytacji kanonicznej było spotkanie z członkami Parafialnej Rady Ekonomicznej oraz Parafialnej Rady Duszpasterskiej, podczas którego przedstawiciele obydwóch rad złożyli przed Księdzem Arcybiskupem sprawozdanie o stanie finansów parafii, inwestycjach i remontach oraz o podejmowanych w parafii inicjatywach duszpasterskich.

O godz. 18:00 rozpoczęła się Msza św. w czasie której Ksiądz Biskup udzielił Sakramentu Bierzmowania 12-osobowej grupie młodzieży. W Eucharystii uczestniczył także dziekan dekanatu boreckiego – Ks. Wojciech Szymczak, Proboszcz Parafii w Cerekwicy, Proboszcz Parafii w Rusku – ks. Mikołaj Graja oraz Proboszcz naszej Parafii – Ks. Jarosław Kaczmarek.

Po Mszy Świętej Ksiądz Biskup spotkał się na wspólnej kolacji z kapłanami z naszego dekanatu.