Wspólnie błagajmy Boga o Miłosierdzie

Powiększ obraz

Nasilające się problemy, które obserwujemy wokół nas, są wezwaniem dla nas wierzących. Wiele z nich, jak toczące się konflikty zbrojne, prześladowania chrześcijan, szerzące się epidemie różnorakich chorób, a także głód dotykający kraje uboższe, wydają się przerastać możliwości rozumu i narzędzi, jakimi się posługujemy, aby w prosty sposób im zaradzić.

Jako dzieci Boga ufamy jednak Bożemu Słowu, pamiętając, że Ojciec troszczy się o wszystkie swoje dzieci i daje to, czego nam potrzeba, gdy jesteśmy gotowi pełnić Jego wolę. Chcemy odpowiedzieć wspólną modlitwą oraz podejmowaną pokutą, prosząc Boga o Miłosierdzie dla całego świata, ratunek dla cierpiących oraz ukojenie dla rodzin, które utraciły bliskich, ustanie nasilającej się epidemii, a także opiekę Bożej Opatrzności nad wszystkimi mieszkańcami naszej parafii i ochronę od grożących nam niebezpieczeństw duchowych i doczesnych.

Zapraszam wszystkich Parafian, aby z wiarą i nadzieją prosić o potrzebne nam łaski.

Zgodnie z aktualnymi ustaleniami Księdza Arcybiskupa zapraszam do modlitwy różańcowej w domach, we wspólnocie rodziny, codziennie o godz. 20.30. W tym samym czasie będę modlił się w naszej parafialnej świątyni przed Chrystusem w Najświętszym Sakramencie, jednocząc z wszystkimi wiernymi.

Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami!

ks. Proboszcz