Zalecenia duszpasterskie ze względu na zagrożenie wirusowe

Powiększ obraz

Drodzy Parafianie!

W duchu miłości bliźniego w obecnym czasie zagrożenia wirusowego, jesteśmy zobowiązani do szczególnej dbałości, by powstrzymać rozprzestrzenianie się wirusów, aby nie zaszkodzić zdrowym osobom, a także samemu się nie zarazić. W związku z tym nie należy uczestniczyć we Mszy św. i nabożeństwach jeżeli jesteśmy chorzy, osłabieni, mamy podwyższoną temperaturę, gdy cierpimy na choroby przewlekłe i dodatkowe zarażenie się jest szczególnie niebezpieczne dla stanu zdrowia.

Dla ostrożności, w bieżącym okresie, nie będziemy także korzystać z wody święconej w kropielnicach w świątyni, zgodnie z zaleceniami Episkopatu.

Proszę Rodziców o dopilnowanie właściwych zachowań dzieci i roztropne rozważenie ich udziału w liturgii, zależnie od stanu zdrowia i zachodzących okoliczności. W sytuacji zagrożenia zdrowia i życia poważnym grzechem jest stwarzanie dodatkowego niebezpieczeństwa dla siebie i innych, w jednocześnie pozostanie w domu jest wyrazem troski o większe dobro oraz szacunku do Boga i bliźniego, i w zaistniałej sytuacji nie jest wyrazem lekceważenia Bożych przykazań.

Osoby, które nie mogą uczestniczyć z powyższych powodów w niedzielnej Eucharystii, powinny łączyć się w modlitwie z całą wspólnotą Kościoła, korzystając z wielu możliwości transmisji mszy w radio i telewizji. Transmisje odbywają się w następującym porządku:

  • sobota, godz. 19.00 – TVP Poznań,
  • niedziela, godz. 7.00 – TVP 1,
  • niedziela, godz. 9.00 – Polskie Radio program 1,
  • niedziela, godz. 9.30 – Telewizja Trwam,
  • niedziela, godz. 13.00 – TVP Polonia.

Uprzejmie proszę, aby na powitanie nie podawać w tym czasie ręki, i podobnie postępować podczas przekazania znaku pokoju w świątyni – należy to uczynić skinieniem głowy. Zrozumienie i zastosowanie tych prostych zachowań może znacząco wpłynąć na mniejszy zakres przenoszenia się wirusów.

Komunię świętą możemy przyjmować na rękę, zgodnie z poniższymi zasadami:

W przypadku przyjmowania Komunii św. na rękę ważne jest również dbanie o higienę rąk oraz wyrażenie czci wobec Jezusa Chrystusa, realnie obecnego w Eucharystii, poprzez uprzednie przyklęknięcie lub – gdy jest to niemożliwe – poprzez głęboki skłon. Komunię św. należy przyjmować w postawie stojącej na lewą dłoń podtrzymywaną przez prawą, a następnie, stojąc przed kapłanem, prawą ręką włożyć Hostię do ust; w żadnym wypadku nie wolno odchodzić z Hostią na dłoni od ołtarza.

Osoby, które potrzebują posługi sakramentalnej w domu proszę o kontakt telefoniczny na numer parafii: 62 740 00 59.

Parafialna kawiarenka i klubik pozostaną zamknięte do odwołania.

Starajmy się zadbać o pomoc osobom starszym i samotnym, zwłaszcza w zakupie potrzebnych leków i artykułów żywnościowych. W razie trudnej sytuacji proszę także o kontakt z parafią.

Ufając Bożej Opatrzności, modlę się za każdego z Was i zachęcam do gorącej modlitwy osobistej, w naszych rodzinach, a szczególnie codziennie o godz. 20.30 na różańcu, prosząc o powstrzymanie pandemii oraz obronę dla wszystkich Parafian od zła doczesnego i duchowego, które nam zagraża. Módlmy się również za wszystkich chorych i zmarłych z powodu koronawirusa, oraz całą Ojczyznę, przyzywając wstawiennictwa Maryi, Królowej Polski i świętych patronów. Głęboka wiara i posłuszeństwo Bogu niech umocnią nas w trudnych doświadczeniach, a tak szczególny Wielki Post stanie się okazją do głębszej refleksji nad wartością naszego życia i wszystkiego, co w nim czynimy zgodnie z wolą Boga, bądź też szczerego i poważnego nawrócenia, jeżeli od Boga odeszliśmy.

ks. Proboszcz