Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi św.

Powiększ obraz

Drodzy Parafianie!

Od początku ubiegłego tygodnia modliliśmy się z ufnością o Bożą pomoc w tej szczególnie trudnej sytuacji na świecie i w naszej ojczyźnie. Dziękuję wszystkim, którzy z wiarą i odwagą przychodzili do Chrystusa oraz wszystkim, którzy gorliwie modlą się w domach, łącząc duchowo z całym Kościołem.

Nadal potrzeba naszego zaufania i wołania o miłosierdzie Boże, aż Bóg ulituje się nad nami i epidemia zostanie powstrzymana, dlatego w dni powszednie od godz. 8.00 będzie otwarte główne wejście do naszej świątyni, abyśmy mogli zatrzymać się na chwile osobistej modlitwy przed Chrystusem. Natomiast od godz. 17.00, od poniedziałku do piątku, będzie okazja do indywidualnej modlitwy podczas adoracji Najświętszego Sakramentu. W sobotę adoracja będzie o stałej porze, czyli po wieczornej mszy do godz. 20.00.

W tym czasie będę także czuwał w konfesjonale, abyśmy mogli zwrócić swe serce ku Bogu, oczyszczając je z grzechów i dobrze wykorzystując dany nam przez Boga czas. Proszę Was gorąco, abyśmy nie odkładali spowiedzi na jakiś dalszy nieokreślony moment. Zbawiciel, jak słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii, chce nam udzielić łaski wody żywej, jeżeli z gotowością i ufnością oddamy Mu serce, także po to, aby je odnowił i oczyścił. Jestem przekonany, że duchowe odnowienie przyspieszy zmiłowanie Boga nad nami i zaowocuje również wcześniejszym zatrzymaniem tej doczesnej choroby,

Jeżeli posługi sakramentalnej potrzebuje ktokolwiek z Parafian, pozostających w domach, lub w przypadku różnych innych problemów wymagających pomocy, proszę o kontakt telefoniczny pod numerem 62 740 00 59.

Błogosławię Wam na kolejne dni wielkopostnego czuwania, trwając w modlitwie o obronę dla wszystkich Parafian przed doczesnym i duchowym zagrożeniem. Szczęść Boże!

ks. Proboszcz