„Polska pod Krzyżem” i nasza modlitwa za Ojczyznę

Powiększ obraz

W święto Podwyższenia Krzyża Świętego, 14 września 2019 roku, dołączyliśmy także do wspólnej modlitwy Polaków o wierność Chrystusowi i Krzyżowi. O godz. 15.00, ufając miłosiernemu Zbawicielowi, wyruszyliśmy, by polecać wszystkie ważne sprawy i intencje Bogu podczas uroczystej Drogi Krzyżowej. Rozpoczęliśmy modlitwę przy krzyżu misyjnym przy naszej świątyni, idąc w procesji z naszymi krzyżami, które na co dzień wiszą na ścianach naszych domów i przed którymi modlimy się w rodzinach.

W rozważaniach kolejnych stacji poruszone zostały współczesne problemy społeczne, jakie obserwujemy wokół siebie, na ulicach naszych miejscowości. Wspólnie prosiliśmy Boga o pomoc w ich rozwiązywaniu, a jednocześnie przepraszaliśmy za każdą chwilę, w której sami osłabialiśmy Kościół, chrześcijańskiego ducha Narodu lub wyrządziliśmy jakąkolwiek szkodę bliźnim przez swoje grzechy i zaniedbania. Na zakończenie nabożeństwa ksiądz Proboszcz pobłogosławił przyniesione przez nas krzyże, aby przypominały nam o miłości Boga, Jego trosce o każdego z nas, a modlitwa łącząca nas z Chrystusem dodawała nam odwagi i wytrwałości w dawaniu świadectwa, tam gdzie żyjemy, przez cierpliwe wypełnianie Bożej woli. Chcemy bowiem, jak uczyli nas przodkowie, nasze życie budować na mocnym fundamencie prawdy Ewangelii i braterskiej miłości, która pomagała Polakom przetrwać najtrudniejsze doświadczenia i wyjść zwycięsko dzięki pielęgnowanej przez pokolenia wierze.

Niech Bóg, tak jak przez wieki, czuwa i w przyszłości nad naszą umiłowaną Ojczyzną, naszą parafią i wszystkimi mieszkańcami naszej wsi!