Zaproszenie na Ogólnopolskie Forum Duszpasterskie

Powiększ obraz

Umiłowani Archidiecezjanie!

W sobotę 21 września br. w Poznaniu odbędzie się Ogólnopolskie Forum Duszpasterskie. Jego temat brzmi: „Wielka tajemnica wiary”. Sesja wprowadzi nas w program pracy duszpasterskiej proponowany na nowy rok duszpasterski, który podejmie refleksję nad sakramentem Eucharystii.

Jak co roku, sesję rozpoczniemy wspólną Mszą św. koncelebrowaną w kościele pw. św. Rocha o godz. 9.30 pod przewodnictwem ks. Arcybiskupa Gintarasa Grusasa, Metropolity Wileńskiego. Po Mszy świętej wysłuchamy wystąpień zaproszonych gości w Sali Centrum Wykładowo-Konferencyjnego Politechniki Poznańskiej przy ul. Piotrowo 2.

Bardzo serdecznie zapraszam do udziału w Forum zarówno osoby świeckie jak i duchowne, członków ruchów i stowarzyszeń katolickich, a szczególnie członków Parafialnych Rad Duszpasterskich, którzy razem z Proboszczami troszczą się o realizację programu duszpasterskiego w parafiach. Szczegóły dotyczące zgłoszeń podane są na stronie www.poznan.ak.org.pl

Z serca Wam błogosławię

† Stanisław Gądecki

Arcybiskup Metropolita Poznański