Polska pod Krzyżem

Powiększ obraz

Po spotkaniu na Jasnej Górze, które miało miejsce pod hasłem „Wielka Pokuta”, oraz modlitwie „Różaniec do Granic”, która ogarnęła całą Polskę, wierzący Polacy po raz kolejny zgromadzą się, aby razem błagać Boga w intencjach naszej umiłowanej Ojczyzny i Narodu. Spotkanie odbędzie się z inicjatywy wiernych świeckich, zatroskanych o teraźniejszość i przyszłość polskich rodzin i Kościoła, a także troszczących się o tradycję, która kształtowała serca Polaków przez pokolenia, i była siłą, z którą nasi przodkowie potrafili zwyciężać zagrażające Polsce totalitaryzmy, przeciwstawić się najeźdźcom i uchronić przed złem, które prowadzi do odrzucenia Boga i utraty zbawienia.

W najbliższą sobotę, 14 września, na terenie lotniska w Kruszynie pod Włocławkiem, odbędzie się czuwanie modlitewne „Polska pod Krzyżem”. Wobec nasilających się ataków na świątynie, bluźnierstw wobec Chrystusa i Matki Najświętszej, parodiowania nabożeństw, chcemy odpowiedzieć modlitwą w jedności serc, nie przeciw komukolwiek, ale z ufnością i miłością prosząc Boga o błogosławieństwo i pomoc w odpowiedzialnym rozwiązywaniu współczesnych problemów, zachowanie wzajemnego szacunku i pokoju dla Ojczyzny. Spotkanie jest swego rodzaju odpowiedzią na wezwanie, skierowane do Polaków przez św. Jana Pawła II w Zakopanem, podczas pielgrzymki w 1997 roku, który mówił: „Ojcowie wasi na szczycie Giewontu ustawili krzyż. Ten krzyż tam stoi i trwa. Jest niemym, ale wymownym świadkiem naszych czasów. Rzec można, że ten jubileuszowy krzyż patrzy w stronę Zakopanego i Krakowa, i dalej: w kierunku Warszawy i Gdańska. Ogarnia całą naszą ziemię od Tatr po Bałtyk. (…) Umiłowani Bracia i Siostry, nie wstydźcie się tego krzyża. Starajcie się na co dzień podejmować krzyż i odpowiadać na miłość Chrystusa. Brońcie krzyża, nie pozwólcie, aby imię Boże było obrażane w waszych sercach, w życiu rodzinnym czy społecznym. Niech on tam pozostanie! Niech przypomina o naszej chrześcijańskiej godności i narodowej tożsamości, o tym, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy, i gdzie są nasze korzenie. Niech przypomina nam o miłości Boga do człowieka”.

Dziś te słowa Papieża brzmią szczególnie wymownie, dlatego wielu wierzących rozumie potrzebę konkretnego działania i wyraźnego dawania świadectwa, kim jesteśmy nosząc zaszczytne imię chrześcijan. Podczas środowej audiencji generalnej, papież Franciszek zachęcił do gorliwej modlitwy, mówiąc do Polaków: „W sobotę przypada święto Podwyższenia Krzyża Świętego. W Waszym kraju będzie ono dniem akcji ewangelizacyjnej, nazwanej «Polska pod Krzyżem». Uczestnicząc w licznych nabożeństwach, spotkaniach modlitewnych, trwajcie wraz z Maryją, Matką Bolesną u stóp Krzyża Jej Syna, prosząc o potrzebne łaski dla was, waszych rodzin i Ojczyzny. Wypraszajcie łaskę nawrócenia i opamiętania dla wielu, a przede wszystkim dar zwycięstwa dobra nad złem, które łatwo wkrada się do serca człowieka. Z serca wam błogosławię”.

W naszej parafialnej wspólnocie włączymy się również w tę ważną inicjatywę. Zapraszam w piątkowy wieczór na procesję fatimską z różańcem i świecami, w intencji organizatorów i uczestników spotkania „Polska pod Krzyżem”. W sobotę, łącząc się z wiernymi, którzy będą modlić się w Kruszynie, odprawimy wspólnie drogę krzyżową o godz. 15.00 w intencji naszej Ojczyzny i Kościoła, rozpoczynając przy krzyżu misyjnym przed kościołem. Proszę także o przyniesienie krzyży, przed którymi modlimy się w naszych domach, na znak gotowości do codziennego dźwigania i obrony krzyża w naszych sercach i na polskiej ziemi.

Szczegóły: polskapodkrzyzem.pl